Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Czy należy mi się rodzinne tzw. Kindergeld?

Jeżeli chcesz uzyskać pełną wysokość KINDERGELD  powinienieś  odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech, w pewnych przypadkach odprowadzać tam podatki. W przypadku uzyskania pełnoletniości przez dzieci, również znaczenie ma liczba godzin tygodniowo nauki w szkole.

Przykład

Jan Kowalski  pracuje w Niemczech i płaci tam podatki oraz ubezpieczenie. W Polsce synowie studiują. Czy w związku z powyższym należą się świadczenia rodzinne w Niemczech?

 

 Janowi Kowalskiemu przysługuje KINDERGELD na synów. Powinien złożyć wniosek o świadczenia tzw. kindergeld w Familienkasse w miejscu zamieszkania w Niemczech. Niemiecka instytucja powinna wystawić formularz E 411, który ma potwierdzić stan rodziny w Polsce i stwierdzić uprawnienia do świadczeń rodzinnych oraz formularz E 402 – zaświadczenie o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych. Formularze potwierdzają m.in. pracę i zamieszkanie Jana Kowalskiego na terytorium Niemiec. Po wypełnieniu przez Niemców formularzy w części A, druki zostaną przekazane do instytucji właściwej w Polsce, ze względu na adres zamieszkania matki z dziećmi w województwie, czyli do odpowiedniego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS), w którym formularz zostanie uzupełniony w części B. ROPS sprawdzi sytuację matki i dzieci w Polsce, tzn. uzupełni informacje dotyczące prawa do zasiłku w Polsce, ewentualnej kwoty pobieranych świadczeń oraz dochodu na jednego członka rodziny, natomiast szkoła potwierdzi kontynuację nauki przez dzieci i poda również ilość godzin nauki w tygodniu. Następnie formularze zostaną przekazane ponownie do Niemiec. Po uzyskaniu wszystkich danych Strona niemiecka orzeknie czy i w jakiej kwocie przysługują Państwu Kowalskim  zasiłki na pełnoletnie, studiujące dzieci.

 

  • najczęściej zadawane pytania:
  • najnowsze opinie klientów
  • kontakt z konsultantem